Skip to main content

Töölön Hautaustoimisto

Mechelininkatu 32
00260 Helsinki

09 628 398

Perunkirjoitukset

Laadimme perunkirjoituksia. Saatte asiantuntevaa lainopillista apua myös muita asiakirjoja tarvitessanne.

Laadimme perunkirjoituksia. Saatte asiantuntevaa lainopillista apua myös muita asiakirjoja tarvitessanne.

Perunkirjoitus on laadittava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta ja perukirjasta on toimitettava verottajalle jäljennös. Perukirjan laatimiseksi tulee edesmenneestä ja hänen Perintökaaren mukaisista oikeudenomistajistaan tehdä sukuselvitys sekä antaa mahdollinen testamentti tiedoksi. Perunkirjoituksen jälkeen mutta vasta mahdollisen testamentin tultua lainvoimaiseksi voidaan suorittaa perinnönjako.

Kauttamme järjestyy asuntojen siivous, jäämistöjen ja kiinteistöjen arviointi sekä realisointi.

Lainopillisissa asioissa pääkaupunkiseudulla yhteistyökumppanimme on Nooa Säästöpankki